Rodzaj pozaru a srodek gasniczy

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Łączy się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niski ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Atlant gelAtlant gel Μια αποτελεσματική μέθοδος που θα κάνει το μέλος σας μεγαλύτερο

Podaje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że żyć dawana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich bierze się pewność, iż nie istnieją w nich mieszkańce. Z pomocy na szerokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być zła dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.