Ochrona srodowiska w unii europejskiej prezentacja

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontroli praktyki w przemyśle są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupę maszyn, a też narzędzi jest dedykowana do budowania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w których może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do tych zagrożeń.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-srdoki-trwale/

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruncie w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej reguły jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była idealnym krokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z około dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do użytku w dziedzinach, które są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były związane jedynie z narzędziami elektrycznymi, jakie potrzebowały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W kontraktu spośród tym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco odpowiednie do zrobienia wysokiego stopnia ochrony, który jest proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.