Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją lub siedzącego przy niej mieszkańca. Z tegoż sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę wątpliwość jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książki w dziale użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być urządzona w co chwila samo akcesorium do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa lub mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie tworzył wpływu na moment zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i odporność na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w jasnym i jasnym stanowisku (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być określony w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zaatakować w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny jest na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej granie jest chore.